Vraag nu de mantelzorgwaardering 2018 aan in de gemeente Geertruidenberg

De Mantelzorgwaardering Geertruidenberg
De gemeente Geertruidenberg is trots op haar mantelzorgers en de inzet voor hun familielid, vriend of buur. Als blijk van waardering zet de gemeente mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje, door de mantelzorgwaardering uit te reiken. De waardering bestaat uit de keuze tussen een éénmalig geldbedrag of een cadeaubon. Daarnaast worden mantelzorgactiviteiten georganiseerd voor ontspanning en contact met andere mantelzorgers. De zorgvrager dient samen met de mantelzorger de waardering in. De zorgvrager kan zelf bepalen aan wie de waardering wordt aangeboden.

Ben jij een mantelzorger?
Zorg je voor een partner, familielid, buurman/vrouw, goede vriend(in) of iemand anders in uw directe omgeving? Doet je dit structureel voor langere tijd en onbetaald? Dan ben je mantelzorger.

Voor de waardering gelden de volgende regels:

 • Er moet sprake zijn van intensieve zorg, van minimaal acht uur per week, structureel van aard en minimaal drie maanden.
 • De zorgvrager is woonachtig in de gemeente Geertruidenberg.
 • Per zorgvrager kan één mantelzorger worden aangemeld.
 • De zorgvrager woont thuis of in een instelling in de gemeente Geertruidenberg.
 • Per mantelzorger of huishouden kan maar één aanvraag worden ingediend.
 • Indien de zorgvrager is overleden na 1 april 2018 kan de waardering alsnog worden aangevraagd.

Wie ontvangt de mantelzorgwaardering?
De mantelzorger ontvangt het geldbedrag of de cadeaubon.

Voor wie is de mantelzorgwaardering niet bedoeld?
De waardering is niet bedoeld voor degenen die de gebruikelijke zorg verlenen aan huisgenoten zoals stofzuigen, afwassen enzovoort of voor mantelzorgers die betaald krijgen voor deze taken.

Hoe kun je de waardering aanvragen?
De mantelzorgwaardering is jaarlijks aan te vragen vanaf 1 oktober t/m 31 december.

 • Alleen volledig ingevulde aanvragen worden geaccepteerd.
 • De aanvraag moet uiterlijk 31 december ingediend zijn.
 • Stuur een e-mail naar: mantelzorg.geertruidenberg@surplus.nl. Je ontvangt een link om de waardering digitaal aan te vragen.
 •  Je kunt ook een formulier aanvragen via Surplus:
  Klappeijstraat 44a, 4901 HE Oosterhout of via 0162- 748600
 • Je bent welkom van ma t/m vr tussen 9.00 – 12.00 uur om het formulier af te geven of ter plaatse in te vullen.

Gebruik gegevens
Surplus gaat vertrouwelijk met je gegevens om, volgens de AVG richtlijnen.

Vragen of wijzingen van zorgvrager of mantelzorger
Voor vragen of wijzigingen bij zorgvrager of mantelzorger kun je contact opnemen met Surplus Informele zorg via
T: 0162-748600 of E: mantelzorg.geertruidenberg@surplus.nl

Ben je een jonge mantelzorger onder de 23 jaar?
Surplus is er ook voor jou! Stuur je gegevens en vermeld voor wie je mantelzoerger bent naar mantelzorg.geertruidenberg@surplus.nl

Meer inspirerende verhalen