Vrijwilligers ontdekken hun talenten in tweedaagse workshop

In oktober vond de tweedaagse workshop “Een frisse blik op jouw talent in vrijwilligerswerk” plaats, verzorgd door trainster Sonja Klerkx van Embrace Your Power. Tijdens deze interactieve workshop ontdekten de 12 deelnemers op welke gebieden hun talenten liggen en werd er aandacht geschonken aan deze talenten in relatie tot het vrijwilligerswerk waar zij zich gedurende het jaar voor inzetten. De workshops op 17 en 31 oktober vonden plaats in MFA Vlechtwerk in Werkendam en werden aangeboden vanuit de Vrijwilligersacademie van het Servicepunt Vrijwilligers.

Meervoudige intelligentie theorie
De workshops zijn geïnspireerd op de in 1983 geïntroduceerde meervoudige intelligentie theorie van de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Volgens deze theorie kun je op verschillende manieren leren en problemen oplossen. De één kan dus op een andere manier intelligent zijn dan de ander. Hij onderscheidt hierin negen verschillende intelligenties: lichamelijke, visuele, talige, intrapersoonlijke, interpersoonlijke, logische, naturalistische, muzikale en existentiële intelligentie. Gemiddeld genomen heeft iedereen zo’n twee of drie intelligenties sterk in aanleg. Tijdens de workshops gingen de deelnemers aan de slag om deze intelligenties bij zichzelf te ontdekken.

Talentenprofiel
Iedere intelligentie werd door Sonja uitgebreid behandeld. Door middel van een samenvatting per intelligentie waarin typische voorbeelden ter sprake kwamen konden de deelnemers aan de hand van een score aangeven in hoeverre zij de geschetste intelligentie bij zichzelf vonden passen. Visuele intelligenten denken bijvoorbeeld vaak in beelden, talige intelligenten juist in woorden, en lichamelijk intelligenten juist door te doen. Daarnaast werden er per intelligentie twee korte opdrachtjes uitgevoerd waarbij de deelnemers zichzelf een score moesten geven in hoeverre zij deze opdracht gemakkelijk, leuk en/of interessant vonden. Zo kwam bij de logische intelligentie een rekenopdrachtje aan bod, een meditatieopdracht bij de intrapersoonlijke intelligentie en was er een opdracht over het herkennen van geluiden bij de muzikale intelligentie. Alle scores werden verwerkt in een grafiek en daarmee ontstond per deelnemer een persoonlijk talentenprofiel.

Toepassing in vrijwilligerswerk
Uiteindelijk werd er in twee- en drietallen gewerkt om het intelligentieprofiel te vertalen naar het vrijwilligerswerk. Vragen als: “Welke benodigde vaardigheden heb je nodig in jouw vrijwilligerswerk en welke intelligenties herken je hierin?” werden beantwoord. Interessant was natuurlijk de vraag of de vrijwilligers hun intelligenties kunnen uiten in hun vrijwilligerswerk, en daarmee of zij hun talenten optimaal benutten. De meeste vrijwilligers kwamen tot de conclusie helemaal op hun plek te zitten in hun vrijwilligerswerk en vonden het fijn deze bevestiging te krijgen. Anderen waren juist geïnteresseerd in hun zogenoemde “latente talenten.” Deze talenten kun je zien als zaadjes die als het ware liggen te wachten op zonlicht en water, zodat ze wortel kunnen gaan schieten en tot bloei kunnen komen. De workshop zette de vrijwilligers in ieder geval aan het denken.

Wil je meer weten over dit ontwerp? Kijk dan op de website van Embrace Your Power. Wil je ook een gratis cursus of training volgen bij de Vrijwilligersacademie ? Blijf via deze pagina op de hoogte van het laatste aanbod waarmee we de deskundigheid van onze vrijwilligers willen bevorderen.

Meer inspirerende verhalen